В Україні оприлюднили рейтинг ефективності вишів нашої країни у головних конкурсах наукових проєктів у 2023 році

Найкращим став Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".

Дані опублікував Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта". На другій сходинці рейтингу - Національний університет "Львівська політехніка", на третій - Київський національний університет імені Шевченка.

Рейтинг склали шляхом визначення коефіцієнтів, отриманих на конкурсах HORIZON Europe та Erasmus, Національного фонду досліджень України, білатеральних проєктів, програм за держаним замовленням та ініціативах молодих вчених.

Після трійки лідерів виші у рейтингу розмістились так:

4 - Сумський державний університет;

5 - Львівський національний університет імені Франка;

6 - Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут";

7 - Національний університет біоресурсів і природокористування України;

8 - Харківський національний університет імені Каразіна;


9 - Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

10 - Київський національний університет технологій та дизайну;

11 - Одеський національний університет імені Мечникова;

12 - Університет Короля Данила;

13 - Київський національний університет будівництва й архітектури та Національний університет "Києво-Могилянська академія";

14 - Чернівецький національний університет імені Федьковича;

15 - Український державний університет науки і технологій та Одеський державний екологічний університет;

17 - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

18 - Національний університет "Чернігівська політехніка";


19 - Дніпровський державний медичний університет та Одеський національний технологічний університет;

20 - Національний університет водного господарства та природокористування.